این آزمون برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی شماست. نتیجه آن به ما کمک می‌کند تا دوره مناسب را به شما پیشنهاد دهیم. آزمون نمره منفی ندارد و اگر پاسخ را نمی‌دانستید، می‌توانید پاسخ ندهید. آزمون دو بخش دارد: بخش اول نکات دستوری و واژه‌ها و بخش دوم درک مطلب است.

لطفاً در فضایی آرام به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
زمان آزمون به محض شروع محاسبه می‌شود و پس از  ۷۰ دقیقه صفحه آزمون خودبه‌خود بسته می‌شود. این آزمون فقط برای تعیین سطح شماست، بنابراین با آسودگی به پرسش‌ها پاسخ دهید.

موفق باشید!

 

تعیین سطح

این آزمون تعیین سطح جهت شرکت در دوره ها میباشد

شما باید این زمینه را پر کنید