دوره آنلاین کلیات ترجمه

1,560,000 تومان 1,326,000 تومان

نام محصول:سمینار آنلاین کلیات ترجمه

فرمت آموزش‌: وبینار آنلاین
نوع آموزش‌: آنلاین (برخط) و همزمان (زنده و تعاملی) برگزار می شود.

مدت آموزش: بیش از 40 ساعت محتوی آموزشی
شامل چهار ترم:
ترم اول:
الفبای ترجمه، ترم دوم:راهکارهای ترجمه، ترم سوم:ترجمه متون عمومی، ترم چهارم:ترجمه پیشرفته 

مدرس: دکتر فرزانه فرحزاد/ دکترای زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس دوره های ترجمه و نویسنده کتابهای: نخستین درسهای ترجمه و ترجمه پیشرفته
مخاطب: تمامی افرادی که می خواهند فن ترجمه را بیاموزند و مترجم توانمندی شوند
توجه:
«شرکت در آزمون تعیین سطح الزامی است، مگر برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مجموعه زبان انگلیسی.»