الفبای ترجمه

390,000 تومان

نام محصول: دوره آموزشی الفبای ترجمه

فرمت آموزش‌: وبینار آنلاین
نوع آموزش‌: آنلاین (برخط) و همزمان (زنده و تعاملی) برگزار می شود.

مدت آموزش: بیش از 15 ساعت محتوی آموزشی
مدرس: دکتر فرزانه فرحزاد/ دکترای زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، مدرس دوره های ترجمه و نویسنده کتابهای: نخستین درسهای ترجمه و ترجمه پیشرفته

مخاطب: تمامی افرادی که می خواهند فن ترجمه را بیاموزند و مترجم توانمندی شوند

توجه: این دوره در واقع ترم اول دوره ترجمه عمومی می باشد که بصورت مجزا برگزار می گردد
«شرط شرکت در این دوره قبولی در آزمون تعیین سطح است (دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مجموعه زبان انگلیسی نیازی به آزمون تعیین سطح ندارند)»