هویت در ترجمه

سایت آموزش ترجمه

هویت در ترجمه   فرزانه فرحزاد ثمر احتشامی چکیده هویت از مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این وجود، کمتر به رابطه میان ترجمه و هویت، که در شکل‌گیری و تغییر هویت جمعی نقشی کلیدی ایفا می‌کند، پرداخته شده است. مقاله حاضر به بررسی نمود عناصر […]

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک

آموزش ترجمه

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک دکتر فرزانه فرحزاد چکیده یکی از نخستین مکتب‌های ترجمه‌شناسی اروپا مکتب لایپزیک است. پیروان این مکتب ترجمه‌شناسی را شاخه‌ای از زبان‌شناسی و نوعی زبان‌شناسی کاربردی تلقی می‌کردند و معتقد بودند ترجمه‌شناسی باید از روش‌های کاملاً علمی استفاده کند. آنها دیدگاه‌های سنتی را در مورد ترجمه ساده‌انگارانه می‌دانستند و بر آن بودند […]

ترجمه در دوران دفاع مقدس

آموزش ترجمه

ترجمه در دوران دفاع مقدّس   فرزانه فرحزاد (استاد دانشگاه علّامه طباطبایی) چکیده بررسی وضعیت ترجمه در هر دوران دریچه ای است به اوضاع جامعه در آن برهه از تاریخ. آن چه در دوران دفاع مقدس در حوزه ادبیات ترجمه شده در ایران اسلامی گذشت با همین فرض در قالب یک طرح پژوهشی بررسی شد. […]

متن های دورگه

مقاله ترجمه

متن‌های دورگه   چکیده در مطالعات ترجمه اصطلاح دورگه به متنهایی اطلاق می شود که آمیزه ای از دو زبان و دو فرهنگ مختلف باشند. این اصطلاح هم در مورد متنهای ترجمه شده به کار می‌رود، یعنی متنهای مقصدی که نشانه های زبان و فرهنگ مبدأ در آنها حفظ می‌شود، و هم در مورد متنهایی، […]

تاریخ‌نگاری ترجمۀ زنان در ایران معاصر

تاریخ‌نگاری ترجمۀ زنان در ایران معاصر   نوشته: فرزانه فرحزاد ثمر احتشامی افسانه محمدی شاهرخ چکیده ترجمه یکی از نشانه‌های بارز حضور اجتماعی به شمار می‌رود. زنان در طی تاریخ از رهگذر ترجمه حضور خود را در جامعه تثبیت کرده‌اند. تحقیق حاضر به بررسی ترجمه زنان در ایران معاصر (۱۳۹۰-۱۲۸۰) پرداخته است. از همین رو، […]

راهکارهای دخل و تصرف در ترجمه

آموزش ترجمه

راهکارهای دخل و تصرف در ترجمه: خیام و رومی   دکتر فرزانه فرحزاد چکیده مقاله حاضر با بررسی دو ترجمه پراهمیت از شعر و ادبیات فارسی، یکی متعلق به اواسط قرن نوزده و دیگری متعلق به اواخر قرن بیستم، به موضوع بازنمایی از طریق ترجمه می‌پردازد. بخش اول مقاله، ترجمه فیتزجرالد را از رباعیات خیام […]

تعیین ترتیب ارائه متون برای ترجمه بر اساس سطح دشواری

آموزش ترجمه زبان

تعیین ترتیب ارائه متون برای ترجمه بر اساس سطح دشواری نوشته: دکتر فرزانه فرحزاد   چکیده یکی از دشواریهای عمده تدریس در کلاسهای ترجمه، تعیین ترتیب ارائه متون برای تمرین ترجمه در دوره های ترتیب مترجم است. اصلی که به طور معمول عموم مدرسان ترجمه رعایت می کنند این است که سطح دشواری متون را […]

چارچوبی نظری برای نقد ترجمه

مقاله ترجمه

چکیده مقاله:چارچوبی نظری برای نقد ترجمه نوشته دکتر فرزانه فرحزاد آنچه امروز نقد ترجمه نام گرفته، در واقع سنجش کیفیت ترجمه بوده و اساس آن بررسی مقابله ای است، به این صورت که بخش های متناظر دو متن مقصد و مبدأ با هم مقایسه می شود و ترجمه هر بخش در چارچوب مفهوم “معادل” که […]

ضرورت ترجمه در گفتگو با دکتر فرحزاد

ترجمه و ضرورت آن

  در فرایند توسعه فرهنگى در مناسبات فرهنگى جهان جدید، پدیده «ترجمه» به همان اندازه صاحب اهمیت است که پدیده «تألیف»، چرا که در فرایند ترجمه، مترجم به اعتبار انتخاب و گزینش متنى براى برگرداندن به زبان مقصد، ناخودآگاه کارى تألیفى انجام داده است. به این جهت، ترجمه در جغرافیاى فرهنگ امروز، شأنى اساسى دارد. […]

گفتگو با دکتر فرحزاد درباره ترجمه فارسی

آموزش ترجمه

ترجمه آثار کلاسیک زبان پارسی به زبانهای دیگر به بحثهای بنیادین ترجمه‌شناسی نیاز است / گفتگو با فرزانه فرحزاد استاد زبانشناسی دنشگاه علامه طباطبایی   ایکرو: یکی از مباحث مطرح در زمینه «وضعیت زبان پارسی در جهان»، موقعیت ترجمه‌هایی است که از آثار اصلی و کلاسیک زبان پارسی به زبانهای عمده جهان صورت گرفته‌اند. در […]