سایت آموزش ترجمه

در این بخش تلاش میکنیم تا محتوای آموزشی مناسب و کارآمد از جمله کتابهای آموزش ترجمه خوب و ویدئوها و فایل های صوتی ترجمه را بصورت رایگان برای شما دوستداران یادگیری فن ترجمه در دسترس قرار دهیم.

دانلود کتاب ارزشمند Becoming a Translator

دانلود کتاب Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and  Practice of Translation نوشته Douglas Robinson

این کتاب مرجعی عالی برای ورود به دنیای ترجمه است

دانلود رایگان

دانلود کتاب بی نظیر
Dictionary of Translation Studies

دانلود کتاب Dictionary of Translation Studies نوشته:
شاتلورت و کاوی

این کتاب منبعی بی نظیر برای یافتن اصطلاخات مطالعات ترجمه است که می تواند مورد استفاده مترجمان حرفه ای قرار گیرد.

دانلود رایگان

Dictionary of Translation Studies

دانلود کتاب کاربردی
The Routledge Companion to Translation

دانلود کتاب
مجموعه مقالات در حوزه مطالعات ترجمه، ویراستار:جرمی ماندی

دانلود رایگان

دانلود کتاب
Introducing Translation Studies
آشنایی با نظریه‌های ترجمه (ویراست چهارم) – نویسنده جرمی ماندی

دانلود رایگان